Våra lastmaskiner och tillbehör

Minilastare Svea 910X 154.900 kr
Hydraulhammare 33.000 kr
Skopa för att gripa som är delad
Delad gripskopa 25.000 kr
Schaktblad 17.000 kr
För att jämna ut markytan
Markutjämnare 17.000 kr
Sandspridare 21.000 kr
För att gräva upp och plantera träd
Trädspade 105.000 kr
Fräs för nyodlingar
Nyodlingsfräs 110.000 kr
Hem / Varukorg