Våra lastmaskiner och tillbehör

Minilastare Svea 910X 174.900 kr
Hydraulhammare 33.000 kr
Skopa för att gripa som är delad
Delad gripskopa 25.000 kr
Schaktblad 17.000 kr
För att jämna ut markytan
Markutjämnare 17.000 kr
Sandspridare 21.000 kr
För att gräva upp och plantera träd
Trädspade 105.000 kr
Fräs för nyodlingar
Nyodlingsfräs 110.000 kr
Hem / Garanti

Garanti

Garanti för minilastare  

Samtliga maskiner säljs med 12 månaders reservdelsgaranti. Garantin påbörjas dagen maskinen levereras. Reservdelsgaranti innebär att vi ersätter felaktig komponent(er). Kunden ombesörjer själv arbetet med att demontera komponenten. Komponenten skickas sedan till varpå vi skickar ut en ny komponent till kunden som också monterar den. Ersättning för arbete som kunden lägger ned ersätts ej.

Ifall kund är osäker på vilken komponent som felar är vi behjälpliga med felsökning. Oftast sker felsökning via telefon, mail eller videosamtal. Garantin omfattar ej delar som skadats på grund av ovarsam eller felaktig hantering an minilastaren. Garantin upphör ifall kunden ändrar eller modifierar minilastaren utan godkännande av oss.